Nadica Vujić

Biografija

Nadica je važna članica Denta stomatološkog tima. Ona pruža značajnu podršku našim stomatolozima tokom procedura i brine se o udobnosti pacijenata. Njena uloga obuhvata asistiranje tokom zahvata, održavanje higijene i dezinfekciju instrumenata, kao i pružanje osnovnih informacija i saveta o oralnoj higijeni pacijentima. Njena ljubaznost i strpljenje često umanjuju strahove pacijenata i doprinose prijatnoj atmosferi u ordinaciji.

Radno vreme

Edukacija

Fakultet
Medicinska škola
Ekspertiza

Stomatološka sestra

Godine prakse

10