Hirurgija i implantologija

Implantologija je disciplina koja je u funkciji protetskoj rehabilitaciji. Kao veliku prednost naše ordinacije ističemo veoma detaljno planiranje i izvedbu kompleksnih radova na implantima. Koncepti poput “All-on-four” i “All-on-six” omogućavaju pacijentu da rehabilituje kompletnu vilicu fiksnim radom na četiri ili šest implantata. Ukoliko Vam je dosadila Vaša mobilna proteza koja se pomera, spada i konstantno zadaje probleme, vreme je da razmislite o dentalnim implantatima. Pojedinačni implanti u frontu su uvek bili izazov stomatolozima, ali uz pomoć novih tehnika rada i razvoja implantata, moguće je dobiti vrhunske rezultate tamo gde je to nekada bila misaona imenica.